KB MedTech Consulting: Curriculum Vitae
Curriculum Vitae

Kjell Bollman är diplomerad marknadsekonom och har arbetat inom försäljning och marknadsföring i svenska och internationella företag i mer än 25 år. Han har haft funktioner som marknadsförare, projektledare, försäljningschef, marknadschef, landschef och nordisk chef. Erfarenheten kommer från anställningar i företagen 3M Health Care, Regent Medical, SSL International och Mölnlycke Health Care.
Han har också 20 års erfarenhet inom Europeiskt och Internationellt standardiseringsarbete genom sitt engagemang inom SIS Swedish Standards Institute och en bred branscherfarenhet genom medverkan i branschorganisationen Swedish Medtech (f.d. Sjukvårdsleverantörernas Förening).

Han har gedigen erfarenhet inom direktmarknadsföring, prissättning, försäljningsteknik, utställningsdeltagande, visuell kommunikation och Key Account Management. Han har också erfarenhet av ”enmansföretag” och dess speciella förutsättningar och småskalighet.

3M Health Care 1984 – 1996
Regent Medical 1996 – 2000
SSL International 2000 – 2003
Regent Medical 2003 – 2005
Mölnlycke Health Care 2005 – 2007